Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy

Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Józefowie za 2015 rok.
Samorządowy Zespół Szkół w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie za 2016 rok.
Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie za 2016 rok.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie Specjalisty Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie Specjalisty Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie Specjalisty Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie Specjalisty Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie za 2016 rok.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Józefowie za 2019 rok.
Szkoła Podstawowa w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie za 2017 rok.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za 2016 rok.
Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim
Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim za 2017 rok.
Gimnazjum w Majdanie Nepryskim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Majdanie Nepryskim za 2016 rok.
Szkoła Podstawowa w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Romanowskiego w Józefowie za 2016 rok.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie - przejście na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za 2016 rok.
Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim za 2016 rok.
Przedszkole im. Krasnala Hałabały
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Józefowie za 2016 rok.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie za 2016 rok.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za 2019 rok.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie za 2016 rok.
Gminny Klub Dziecięcy Kajtek
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Klubu Dziecięcego Kajtek w Józefowie za 2019 rok.
Miejski Ośrodek Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie za 2016 rok.