Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Oświadczenia majątkowe Radnych

Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Rada Miejska w Józefowie
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone na zakończenie VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie za 2015 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej w Józefowie złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.