Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Józefowie (ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, tel: 84 687-81-33, fax: 84 687-81-33 wew.48, email: jozefow@ejozefow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Józefowie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-25.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Pastuszek, e-mail: maciej.pastuszek@ejozefow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6879652. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

  • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje z sesji Rady Miejskiej w Józefowie z przed dnia 23 września 2020 r. - mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących; 
  • na stronie jest możliwość pobierania wielu plików. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Deklaracja opracowana została na podstawie samooceny pracownika Urzędu Miejskiego w Józefowie.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Józefowie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zlokalizwanym przy głównej arterii miasta Józefowa (ul. Kościuszki 37).
Przed urzędem znajduje się obszerny parking.
Przy wejściu zamontowany jest dzwonek do przywoływania obsługi w celu pomocy osob mającym trudności w poruszaniu się.

Na prawo od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, do którego prowadzą przeszklone drzwi.

Sekretariat miesi się na I piętrze, do którego prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Parter urzędu jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym również toaleta.

Do budnku nie prowadzą schody, wszystkie wejścia przystosowanye są do możliwośći korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Brak progów utrudniajcych wejście osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.

Przy budynku, na parkingu jest wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Miejski nie posiada oznaczeń kontrastowych lub materiałów w wersji powiększonej dla osób niedowidzących.

W budnku nie ma materiałów wykorzystujących alfabet Braille'a.

Nie ma tłumacza języka migowego.