Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Oświadczenia majątkowe

Burmistrz Józefowa
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa - złożone na dwa miesiące przed upływem VII kadencji.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa - złożone po miesiącu od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Józefowa za 2016 rok.