Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Wydział Gospodarczy
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Gospodarczego za 2016 rok.
Wydział Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2019 rok.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2016 rok.
Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2016 rok.
Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa - złożone po miesiącu od dnia złożenia ślubowania.
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2017 rok.
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2016 rok.
Wydział Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC - przejście na emeryturę.
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2018 rok.
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2017 rok.
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2016 rok.
Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2019 rok.
Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2015 rok.