Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Wydział Podatkowy
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Podatkowego za 2022 rok
Stanowisko pracownika - aczelnik Wydziału Podatkowego
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Podatkowego za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Podatkowego
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Podatkowego za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Podatkowego
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Podatkowego za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Podatkowego
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Podatkowego za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Podatkowego
Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe Z-cy Skarbnika Gminy za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Skarbnika Gminy Józefów za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy Józefów
Wydział Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika USC za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika USC za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika USC
Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa - złożone po miesiącu od dnia złożenia ślubowania.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Urzędu Miejskiego w Józefowie za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Urzędu Miejskiego
Wydział Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC - przejście na emeryturę.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika USC za 2018 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik USC, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2022 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2021 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2020 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Józefowa za 2019 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Józefowa